Terms of Use

Podmínky použití

Zveřejněno 25. května 2018

Webové stránky http://www.cz.skechers.com/ („Web“) jsou službou společnosti Skechers CEE Kft, přidružené společnosti se stoprocentní majetkovou účastí společnosti Skechers U.S.A., Inc. („společnost Skechers“). Tyto Podmínky použití, spolu s jakýmikoli dalšími podmínkami a ustanoveními, které se mohou na Webu čas od času objevit (souhrnně jako „Podmínky“) stanoví podmínky a ustanovení, za kterých můžete na Web přistupovat a používat ho.

POUŽÍVÁNÍM WEBU S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE (BEZ MODIFIKACE), NEMÁTE NÁROK NA PŘÍSTUP NA WEB NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ.

Prohlašujete a zaručujete, že je vám 16 nebo více let nebo navštěvujete Web pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce.

Pokud máte v souvislosti s používáním Webu, těchto Podmínek nějaké otázky nebo máte jiné požadavky týkající se služeb zákazníkům, kontaktujte nás prosím na adrese:

Skechers CEE Kft
Revesz Str. 27.
Budapest
1138, Hungary

+ 3615008400

E-mail: editb@eu.skechers.com

 

Copyright

Celý obsah Webu, včetně mimo jiné textu, obrázků nebo kódů, je chráněn autorskými právy jako kolektivní práce v USA a dalších zemích chráněných autorskými právy a je majetkem společnosti Skechers. Souhrnná práce zahrnuje položky licencované společnosti Skechers USA, Inc. II Copyright 2018, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Je uděleno oprávnění k elektronickému kopírování nebo tisku kopie částí Webu pro výhradní účely zadání objednávky na Webu. Můžete zobrazit a na základě jakýchkoli výslovně uvedených omezení nebo zákazů týkajících se konkrétního materiálu stáhnout nebo vytisknout části materiálu z různých oblastí Webu výhradně pro své vlastní nekomerční účely, nebo pro účely zadání objednávky nebo nákupu výrobků značky Skechers prostřednictvím Webu. Jakékoli jiné použití, včetně mimo jiné reprodukce, šíření, vystavování nebo přenosu obsahu Webu je přísně zakázáno. Dále souhlasíte, že nebudete měnit ani odstraňovat jakékoli materiály, které si z Webu stáhnete nebo vytisknete, a dále nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, videa nebo zvuky nebo jakékoli obrázky odděleně od doprovodného textu. Musí být vždy uznán status společnosti Skechers (a jejích určených přispěvatelů) jako autora obsahu Webu. Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část Webu v rozporu s těmito podmínkami použití, jsou vaše práva na používání Webu okamžitě ukončena a musíte zničit veškeré kopie materiálů, které jste si pořídili.

Ochranné známky/duševní vlastnictví

Veškeré ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy společnosti Skechers používané na Webu (včetně, ale bez omezení na název Skechers), jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Skechers SARL. Nesmí se používat bez předchozího písemného svolení společnosti Skechers. Veškeré další duševní vlastnictvím na Webu, včetně, ale bez omezení na patenty, nevyřízené nebo vydané, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Skechers SARL a nebo jejích poskytovatelů licencí.

Odkazy

Tam, kde tento Web obsahuje odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy pouze informační. Neměly by být interpretovány jako schválení společnosti Skechers nebo těchto propojených webů nebo informací, které z nich můžete získat. Společnost Skechers nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webů nebo zdrojů.

Zřeknutí se záruční odpovědnosti

 

Společnost Skechers poskytuje Web pouze pro domácí a soukromé používání. Souhlasíte s tím, že ho nebudete používat pro jakékoli komerční či pracovní účely a společnost Skechers vůči vám nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty zisku, zakázek, přerušení chodu práce nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Společnost Skechers nezahrnuje ani neomezuje své povinnosti vůči vám, pokud by to nebylo v rozporu se zákonem. Patří sem odpovědnost za úmrtí nebo poranění osob způsobené zanedbáním nebo podvodu ze strany společnosti nebo úmyslné zkreslení údajů.

Viry

 

Společnost Skechers neručí za to, že je Web zabezpečený před viry nebo že neobsahuje žádné viry. Nesete zodpovědnost za konfiguraci svých informačních technologií používaných pro přístup na Web. Měli byste používat antivirový program.

Web nesmíte zneužívat vědomým publikováním materiálů, které jsou technologicky škodlivé, včetně virů, trojských koní, červů nebo logických bomb. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na Web, server, na němž je uložen, nebo na jakýkoli server, počítač či databázi související s Webem. Na Web nesmíte zaútočit formou útoku odepřením služby nebo distribuovaného útoku odepřením služby.

Používání předložených údajů

 

Souhlasíte, že společnost Skechers může volně používat jakékoli komentáře, informace nebo nápady z jakékoli komunikace, kterou na Web zasíláte nebo odešlete, a to bez upozornění, nároku na odměnu nebo potvrzení, pro jakýkoli účel, včetně mimo jiné vývoje, výroby a marketingu výrobků a služeb a vytváření, změny nebo vylepšování Webu nebo jiných produktů či služeb. Do nezbytné míry udělujete společnosti Skechers licenci na používání tohoto obsahu.

Zřeknutí se účasti / omezení použití

 

Společnost Skechers nereviduje a ani nemůže revidovat veškerou komunikaci a materiály, které publikují nebo vytvářejí uživatelé, kteří Web používají, a žádným způsobem nezodpovídá za obsah této komunikace a materiálů. Berete na vědomí, že na základě své možnosti prohlížet a distribuovat obsah generovaný uživateli na Webu působí Web výhradně jako pasivní prostředník takové distribuce a nemá žádnou povinnost ani odpovědnost související s obsahem generovaným uživatelem nebo aktivitami na Webu. Názory vyjádřené ostatními na našem Webu nevyjadřují naše názory nebo hodnoty.

Nesmíte publikovat ani jinak distribuovat obsah na Webu, který společnost Skechers na své vlastní uvážení určí jako urážlivý, zastrašující, obtěžující, obscénní, vydávající se za jiné, podvodný, falešný, zavádějící, porušující autorské zákony, ochranné známky nebo jiné právo na duševní vlastnictví ostatních, invazivní vůči právům na soukromí nebo publicitu, porušující jakékoli jiné právo společnosti Skechers nebo jiné strany, nelegální nebo pro společnost Skechers jinak sporný. Nesmíte na Web nahrávat komerční obsah nebo ho používat k vybízení ostatních, aby se připojili nebo stali členy jiné komerční online služby či jiné organizace. Ručíte za to, že jakýkoli takový příspěvek nebo distribuce vyhovuje výše uvedeným standardům a že vůči společnosti Skechers nesete odpovědnost. Pokud je to v souladu se zákonem, může společnost Skechers zpřístupnit vaši identitu třetí straně, která tvrdí, že určitý obsah, který jste na Web nahráli nebo na něm publikovali, porušuje jejich práva na duševní vlastnictví a důvěrné informace nebo je nactiutrhačský.

Odškodnění

 

Souhlasíte, že společnost Skechers, její pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licence a dodavatele odškodníte a budete bránit před jakýmkoli a všemi ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků právním zástupcům, které vyplývají z jakéhokoli porušení těchto podmínek a ustanovení nebo jakékoli činnosti související s vaším internetovým účtem (včetně nedbalého nebo protiprávního chování) z vaší strany nebo ze strany jakékoli jiné osoby, která přechází na Web z vašeho internetového účtu.

Vypovězení a důsledek vypovězení

 

Tyto Podmínky se na vás vztahují při vašem přístupu na Web. Společnost Skechers si vyhrazuje právo na své výhradní uvážení omezit nebo ukončit vaše používání Webu, a to bez upozornění, z konkrétního důvodu nebo bez důvodu a bez zodpovědnosti vůči vám nebo třetí straně. Společnost Skechers může tyto Podmínky nebo jejich část kdykoli vypovědět nebo upravit bez předchozího upozornění a z jakékoli důvodu. Ustanovení vztahující se k autorským právům, ochranným známkám, zřeknutí se nebo omezení odpovědnosti, odškodnění a různých aspektů přetrvávají i po vypovězení.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky se zákony English zákonem a vy máte možnost v rámci těchto podmínek podat dovolání u English courts.

Alternativní řešení sporů je proces, kdy nezávislá rada zvažuje fakta soudního sporu a usiluje o jeho vyřešení, aniž byste se museli dostavit před soud. Evropská platforma pro online řešení sporů (European Online Dispute Resolution – ODR) je k dispozici zde. Naší povinností není používat alternativní řešení sporů a v současné době ho nenabízíme.